Privacy Statement

PRIVACY EN COOKIES

Alecto is een merk van Commaxx BV. Derhalve zijn de algemene voorwaarden van Commaxx BV van toepassing op alle aanbiedingen op deze website.

Uw privacy staat bij Commaxx BV voorop. Als u onze site bezoekt, mag u ervan uitgaan dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij beseffen hoe gevoelig uw digitale gegevens zijn voor misbruik. Daarom doen we er alles aan om te voorkomen dat ze in handen vallen van hackers of onbetrouwbare partijen.

Al onze data, ook die van u, bewaren we op een beveiligde database. En we geven uw persoonsgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Vanzelfsprekend blijft u te allen tijde eigenaar van uw gegevens. Dat houdt in dat u ze altijd mag inzien, wijzigen of verwijderen. Daarnaast beloven wij dat als wij uw data willen gebruiken we u daarvoor eerst om toestemming vragen.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van onze website en onze dienstverlening. Onze voorwaarden zijn afgestemd op het nieuwe Europese privacy beleid, de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Deze schrijft voor dat we onze klanten en websitebezoekers moeten informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom, wat we er mee doen, wie er mee werken en onder welke voorwaarden. Ook leggen we uit hoe en waar we de data bewaren en beschermen tegen misbruik en aanvallen van buitenaf. Verder gaan we in op de rechten die u als Europees inwoner heeft en hoe u er gebruik van kunt maken.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; 
 • Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen;
 • Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; - een wettelijke verplichting na te komen; - om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; 
 • Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover:
  • U de juistheid van de gegevens ontkent; 
  • De verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; 
  • We de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of 
  • Tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; 
 • Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Meer over de AVG kunt u lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u nog vragen, opmerkingen of wilt u een beroep doen op uw rechten, neem dan contact op met onze klantenservice of de functionaris gegevensbescherming. Onderaan vindt u onze contactgegevens.

Nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt u na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door via een link in de nieuwsbrief u af te melden of u kunt u afmelden via uw account.

Commaxx BV gebruikt uw elektronische gegevens en dus ook uw e-mailadres, die wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen, om u na uw aankoop te informeren over gelijksoortige producten of diensten. U kunt u hiertegen verzetten door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die onze communicatie wordt aangeboden. Uw elektronische contactgegevens en ook e-mailadres worden niet aan derden verstrekt.

Uitschrijven voor de Alecto Baby-nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de e-mail.


Gegevensverwerking 

Zonder dat u het misschien door heeft, laat u tijdens een bezoek aan deze website gegevens achter. Hieronder kunt u lezen welke data we van u hebben en wat we er mee doen.


IP-adres 

Als u onze website bezoekt, dan ben u niet helemaal anoniem. Ons systeem herkent uw IP-adres. Op basis van uw surfgedrag kunnen wij zien welke informatie u zoekt en hoe en of u die hebt gevonden. Met deze gegevens kunnen we onze website optimaliseren en nog gebruiksvriendelijker maken.


Verkeersgegevens
 

Als u onze website bezoekt worden er zogenaamde verkeersgegevens opgeslagen. Gegevens zoals welke pagina’s u heeft bezocht en hoe lang. Deze gegevens over uw leesgedrag gebruiken we om onze website nog gebruiksvriendelijker te maken en content te maken die aansluit op uw wensen. De verkeersgegevens zijn anoniem en zeggen dus niets over uw identiteit.


Derde partijen

We gebruiken verzamelde persoonsgegevens alleen voor het verbeteren van onze website. Onze website gebruiken we voor de branding van onze audio- en videoapparatuur. Ook kunt u hier aanvullende informatie, zoals bestelgegevens, productomschrijving en gebruiksaanwijzingen, lezen of downloaden. Voor sommige activiteiten zoals de boekhouding of het onderhoud van de website, werken we samen met externe partijen. Deze partijen hebben allemaal een verwerkersovereenkomst met ons afgesloten waarmee ze beloven dat ze zich ook aan de privacyregels houden. Ook hier geldt dat als ze uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, ze ons eerst moeten informeren zodat we u om toestemming kunnen vragen.


Strafrechtelijk onderzoek 

Soms zijn we wettelijk verplicht om gegevens te delen in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In zo’n geval zullen wij er alles aan doen om ons daartegen te verzetten. Dat houdt in dat we gebruik maken van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.


Hoe lang bewaren we uw data?
 

Wij houden ons aan de (wettelijke) bewaartermijnen die daarvoor staan.


Hoe  Commaxx BV data beveiligt?
 

Uw data is bij ons in veilige handen. Dat geldt dus ook als u ons benadert via het contactformulier. Uw bericht en uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. U herkent de beveiligde SSL-verbinding aan het groene slotje linksboven in de browser.

Bovendien hebben alleen bevoegde medewerkers met een geheimhoudingsplicht toegang tot de beveiligde servers waar de data zijn opgeslagen. Daarom kunnen wij maximale veiligheid garanderen en is fraude of diefstal van gegevens nagenoeg uitgesloten.


Gebruik cookies
 

Wanneer u onze website bezoekt, geeft u automatisch toestemming voor het ontvangen van cookies. Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden met computercode die ervoor zorgen dat onze website u herkent bij een volgend bezoek. De cookies worden automatisch opgeslagen op de harde schijf van de computer. Maar ook voor ons, Commaxx BV zelf, zijn cookies handig. Met behulp van de cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website, maar we zetten de cookies ook in voor marketingdoeleinden. Zo maakt Google Analytics op basis van informatie voor ons een analyse van onze website. Hiermee kunnen we onze website en diensten verbeteren en aanpassen.

Onze cookies verzamelen overigens geen persoonlijke informatie. Wilt u geen cookies ontvangen dan kunt u de instellingen voor de cookies aanpassen in de browser en onze cookies en JavaScript uitschakelen. Let echter op, de meeste websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Sommige cookies worden verwijderd bij het afsluiten van de browser. Andere kunnen nog jaren op uw computer blijven staan indien u ze niet verwijdert.

 
Hoe wijzigt u uw cookie voorkeuren? 

Het is niet aan te bevelen, omdat de website niet optimaal werkt, maar u kunt de cookies en Javascript uitschakelen in uw browser. Elke browser heeft een eigen handleiding. Zoek hier onder uw browser.

Lees meer hier over het verwijderen van de cookies in de volgende links:

Internet Explorer™

Chrome™

Safari™

Firefox™

Opera™


Welke cookies gebruiken we en waarom? 

We onderscheiden 3 soorten cookies:

- Functionele cookies

- Analyserende cookies

- Marketing-cookies

Hieronder lichten we de verschillende cookies toe.


Functionele Cookies 

Functionele cookies zijn vooral bedoeld om winkelen zo aangenaam mogelijk te maken. Ze maken het onder meer mogelijk om spullen in het winkelmandje plaatsen, om inloggen in een persoonlijk account of reviews te bekijken. Op onze site maken we dus geen gebruik van functionele cookies.


Analyserende Cookies 

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze website. Daarvoor gebruik we de informatie van analyserende cookies.


Google Analytics

Doel

Met cookies van Google Analytics meten we hoe u onze webshop gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze website te verbeteren.


Eigenschappen

Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Sommige cookies worden al na dertig seconden of een minuut verwijderd.

 

Delen

Google deelt geen anonieme data met derden. 
Lees meer: Privacy statement

Cookienaam

Geplaatst door

Verloopt na

Doel

_ga

 Commaxx BV

2 jaar

Identificeert een unieke bezoeker

_gid

 Commaxx BV

24 uur

Identificeert een unieke bezoeker

gac_<property-id>

 Commaxx BV

90 dagen

Deze cookie stuurt informatie over Adwords campagnes uitgezet door Commaxx BV informatie naar Google Analytics en AdWords. Dit maakt het mogelijk om AdWords Conversies te meten. Aan de hand van deze data weten wij welke campagnes wel werken en welke niet.

_dc_gtm__<property-id>

 Commaxx BV

30 dagen

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken over een periode te regelen. Deze Cookie wordt geplaatst als Google Analytics met gebruik van Google Tag manager gebruikt wordt.

Uw rechten als betrokkenen 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de rechten voor u als eigenaar van uw data uitgebreid. Sommige van deze rechten bestonden al, maar zijn aangescherpt.

Recht op informatie over de verwerking

Organisaties zijn verplicht om publiek te informeren over hun gegevensverwerking. U heeft het recht om te weten wat er met uw gegevens gebeurt en waarom. En dat geldt bij elke nieuwe verwerking. Commaxx BV informeert u als er (nieuwe) gegevens worden verzameld. Dat kan overigens ook in de vorm van informatie op onze website. Alleen als al vaststaat dat u al bent geïnformeerd bijvoorbeeld met een e-mail aan een door uw zelf opgegeven e-mailadres, zijn we niet verplicht om u te informeren.


Recht van inzage en rectificatie 

Als eigenaar van uw data mag u ons vragen of uw persoonsgegevens automatisch worden verwerkt en om welke gegevens het gaat. U bent niet verplicht om het inzageverzoek toe te lichten. Daarnaast mag een ouder of wettelijke vertegenwoordiger een inzageverzoek doen voor kinderen tot 16 jaar. Overigens gelden ook offline-gegevens onder het inzagerecht, met uitzondering van data uit stukken die al zijn opgeborgen in een archiefbewaarplaats. 

U heeft ook het recht om ons te vragen om gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen of als ze worden gebruikt of zijn verzameld op een manier die in strijd is met de wet.
Dit moeten we ook doorgeven aan externe partijen die namens Commaxx BV BV met uw gegevens werken, en we zullen u als betrokkene uiteraard daarover informeren.


Recht om vergeten te worden 

Het recht om vergeten te worden is niet meer beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet meer ter zake doen. 

U mag uw persoonsgegevens laten wissen als:

- De gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.

- Als u uw toestemming voor verwerking intrekt of als bezwaar aantekent.

- Wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt.

- Uw gegevens moeten worden gewist op basis van een regel uit het Unierecht of nationaal recht.

- Als het gaat om gegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

Natuurlijk geven we uw verzoek ook door aan derde partijen die namens ons met de gegevens werken, en uiteraard ook aan u als betrokkene.


Recht op verzet 

U mag ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet langer meer te gebruiken. Dit noemen we recht op verzet. Bijvoorbeeld als wij u gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, maar ook om bijzondere persoonlijke redenen zoals in het geval dat u niet wilt dat een bekende die bij ons werkt uw ‘gevoelige’ gegevens kan inzien.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Het recht op overdraagbaarheid, dataportabiliteit, houdt in dat persoonsgegevens makkelijk moet kunnen worden doorgegeven, bijvoorbeeld als u wilt overstappen. Een consument mag een organisatie vragen om zijn digitale persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen. Het gaat hier uitsluitend om digitale persoonsgegevens die met of zonder uw toestemming zijn verzameld en worden verwerkt. Wij zijn verplicht om de gegevens te verstrekken in een vorm die gemakkelijk kan worden hergebruikt door een andere organisatie.


Rechten van betrokkenen bij profilering 

Profilering is een ander woord voor het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens. U hoeft niet mee te werken aan profilering voor marketingdoeleinden. Zo kan op basis van verzamelde informatie een profiel van u worden gemaakt waarmee uw koopgedrag kan worden voorspeld. Zo kunnen we u bijvoorbeeld op basis van uw profiel specifieke aanbiedingen mailen. Als u dit niet op prijs stelt kunt uw bezwaar maken. Wij zijn verplicht om de verwerking van de data voor direct-marketing onmiddellijk te staken.


Terugtrekken van toestemming 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zullen we u regelmatig informeren over onze gegevensverwerking. En we zijn nu ook verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen. Ook is een pagina waarop we uw toestemming vragen en waar we op voorhand al de toestemming hebben aangevinkt niet langer rechtsgeldig. U moet zelf een vinkje zetten, ofwel Commaxx BV actief toestemming verlenen voor een specifieke handeling of verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de AVG was zo’n zogenaamde pre-ticked box wel voldoende. En u bent vrij om uw toestemming ook weer in te trekken.

Heeft u nog vragen of wilt u gebruik maken van een van de rechten, e-mail dan naar service@alectobaby.nl of gebruik het contactformulier op onze website.

Of schriftelijk via:

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands