Garantie

GARANTIE

Alecto is een merk van Commaxx BV. Derhalve zijn de algemene voorwaarden van Commaxx BV van toepassing op alle aanbiedingen op deze website.

Deze garantiebepalingen gelden voor de consument.
De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop van het product. De garantietermijn bedraagt 24 maanden. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangende leveringen in het kader van de garantie. Bewaar uw aankoopbewijs goed. Reparatie of vervanging binnen de garantie geldt alleen met het originele aankoopbewijs. Garantie en/of eventuele klachten dient u als koper af te handelen met de (web)winkel waar het apparaat gekocht is.

Uitgesloten van garantie
Er geldt geen garantie voor:

  1. schade door externe invloeden;
  2. achteloze beschadigingen;
  3. ongepast of onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen en/of het gebruik van niet- originele onderdelen;
  4. onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften en/of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en/of montagehandleiding(en);
  5. veranderingen, invoegingen en/of uitbreidingen van het apparaat;
  6. professioneel gebruik;
  7. Alecto Baby producten die buiten de Alecto Baby webshop zijn besteld. Hiervoor dient u terug te gaan naar de winkel of webshop waar u het desbetreffende Alecto Baby product hebt gekocht. 
  8. reparaties en/of aanpassingen die zijn uitgevoerd door personen of organisaties anders dan Alecto Baby.

Te allen tijde ligt de besluitvorming over de toepassing van de garantie bij Alecto Baby.

Heeft u een defect product dat bij Alecto Baby in de webshop is gekocht en binnen de garantie valt? Dan kunt u terecht bij onze klantenservice.

Definities
In deze garantiebepalingen wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Alecto Baby;

Commaxx BV: Alecto Baby gevestigd in Kerkrade.

Inhoud en omvang
Als er sprake is van gebreken binnen de garantieperiode, bepaalt Commaxx BV of uw apparaat kosteloos gerepareerd of vervangen wordt. Vervangende onderdelen of apparaten worden eigendom van Commaxx BV. Verbruiksartikelen (componenten waarvan kan worden verwacht dat zij gedurende de levensduur van het product moeten worden vervangen) en toebehoren vallen NIET onder de garantie. Denk hierbij aan batterijen, antennes, afstandsbedieningen, snoeren, knoppen, batterijkleppen en andere dergelijke accessoires. 

Als bij onderzoek en/of reparatie geconstateerd wordt dat het defect ontstaan is door oneigenlijk gebruik van het apparaat, is er geen sprake van garantie en behouden wij ons het recht voor om de reparatiekosten en materiaalkosten aan u te factureren. We zullen dan vooraf contact met u opnemen, zodat u hierover zelf kunt beslissen.

Zorg ervoor dat je het apparaat in de originele verpakking stopt. Als dit niet mogelijk is, zorg dan voor een goede en degelijke vervangende verpakking. Bij transport van het apparaat zonder geschikte verpakking vervalt de garantie. Het transportrisico ligt namelijk bij jou. Stuur geen extra zaken mee, zoals bijvoorbeeld dvd’s, USB-sticks, of dergelijke. Wanneer deze extra zaken (onbedoeld) kwijtraken kunnen we hier helaas geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Namaakproducten
Wanneer u rechtstreeks bij Alecto Baby of bij een erkende Alecto Baby-dealer onze producten koopt, weet je zeker dat je een echt Alecto Baby-product hebt. Alleen voor deze echte Alecto Baby producten die bij Alecto Baby of een erkende Alecto Baby-dealer zijn gekocht geldt de beperkte garantie van Alecto Baby.

Wanneer je onze producten koopt bij een niet-erkende Alecto Baby-dealer valt het product alleen onder de garantie van Alecto Baby wanneer de niet-erkende dealer met een gedetailleerde factuur en betalingsbewijs kan aantonen dat het product daadwerkelijk bij Alecto Baby of een erkende Alecto Baby dealer gekocht is. 

Alecto Baby geeft géén garantie op namaakproducten. Als je dergelijke producten probeert door te verkopen, kun je wettelijk aansprakelijk worden gesteld en/of strafrechtelijk vervolgd worden.