Analoge babyfoon of PMR babyfoon of Babyfoon met groot bereik
Een analoge babyfoon stuurt een analoog signaal tussen de ouderunit en de babyunit. Voor het versturen van geluid over een afstand tot 150 meter buitenshuis is deze babyfoon goed geschikt. Een analoge babyfoon is over het algemeen goedkoper dan een DECT- babyfoon PMR en babyfoons met camera.

Applicatie of App

Dit begrip wordt vaak op verschillende manieren gebruikt. In telecommunicatie-jargon wordt met applicatie meestal gedoeld op de toepassingen waarvoor de gebruiker het telecommunicatie-netwerk gebruikt. Het woord applicatie wordt vaak verward met dienst. Als Internet-toegang een dienst is dan is Internet-telefonie een applicatie. Voor Wifi Babyfoons of Internet Babyfoons is er een App voor je smartphone en/of tablet. Hiermee kun je de beelden op je smartphone en/of tablet bekijken.

Bandbreedte
De bandbreedte is een maat voor de capaciteit van een communicatie-kanaal. De bandbreedte is groter naarmate er meer informatie per seconde getransporteerd kan worden. Eigenlijk is bandbreedte een begrip uit de analoge communicatiewereld; de bandbreedte zou moeten worden uitgedrukt in Hertz (Hz). In de digitale wereld wordt bandbreedte oneigenlijk gebruikt, en drukt men de bandbreedte uit in bits per seconde.

Beeldbabyfoon of Babyfoon met Camera
Een babyfoon met camera bestaat uit een ouderunit met kleurenbeeldscherm en een camera als babyunit. Hierdoor kun je niet alleen de baby horen, maar kan je hem of haar ook zien. Zelfs in het donker geeft een babyfoon met camera, met behulp van infrarood LED-lampjes, een helder beeld van de babykamer. Ook een babyfoon met camera die je kunt uitbreiden met meerdere camera's behoort tot de mogelijkheden. Op deze manier kun je gemakkelijk meerdere kinderen tegelijk in de gaten houden. Sommige babyunits kunnen ook slaapliedjes afspelen of door middel van een MicroSD opnemen wat er allemaal gebeurt in de babykamer.

Bit/s (bps)
Bits per second. Maat voor transmissie-snelheid (of capaciteit van een communicatie-kanaal). Wanneer de transmissiesnelheid gelijk is aan 64 kbit/s, dan worden er dus 64.000 bits per seconde verstuurd. Een enkel bit kan de waarde 0 of 1 zijn. Een combinatie van bijvoorbeeld 8 bits (1 byte) kan op die manier 256 combinaties bevatten. Ieder combinatie kan dan bijvoorbeeld staan voor een karakter. Met 5 bits (32 mogelijkheden) is het dus mogelijk om het alfabet te communiceren.
00000 = A
00001 = B
00010 = C
etc

Breedband
De term breedband duidt op een communicatiekanaal met een grote capaciteit. In de jaren zeventig vond men ISDN (64 kbit/s) een breedbandige techniek. Vandaag de dag spreekt men van breedband wanneer de transmissie-capaciteit ("bandbreedte") gelijk is aan 2 Mbit/s of meer. Bij de term breedband kan men vervolgens een onderscheid maken tussen "breedband in de backbone" en "breedband naar de gebruiker". Bij "breedband in de backbone" is de capaciteit van het netwerk weliswaar 2 Mbit/s of meer, maar heeft de individuele gebruiker niet de beschikking over die capaciteit; de netwerk-capaciteit wordt immers gedeeld met meerdere gebruikers. Bij "Breedband naar de gebruiker" heeft de gebruiker wel de beschikking over een dedicated bandbreedte van 2 Mbit/s of meer.

Byte
Een groepje van 8 bits. In de telecommunicatie ook wel octet genoemd.

DAC
Digital-Analog Conversion. Omzetting van digitale naar analoge signalen. Tegenhanger van ADC

Data
Gegevens die over netwerken worden verstuurd.

Database
Computer die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor opslag en raadplegen van gegevens zoals abonneebestanden.

DECT
Digital Enhanced Cordless Telecommunications. DECT is een gestandaardiseerde draadloze techniek. DECT biedt als voordeel dat het een hoge geluidskwaliteit heeft (in vergelijking met GSM -geluidskwaliteit), en dat het mobiliteit biedt. De gebruikte frequentieband ligt in het 1800 MHz gebied. Naast de digitale geluidskwaliteit is een DECT afluistervrij en geeft het verschillende functionaliteiten die in het digitale protocol zijn vastgelegd. Een bekend protocol is GAP (zie verder GAP).

DECT babyfoon
Een digitale of DECT-babyfoon stuurt een digitaal signaal tussen de baby- en ouderunit. Een digitaal signaal zorgt voor een heldere overdracht van het geluid. Een DECT-babyfoon is goed geschikt voor afstanden tot 50 meter binnen en 300 meter buitenshuis. De Dect babyfoons van Allecto zijn de meest betrouwbare babyfoons die er te koop zijn. Al de Alecto modellen garanderen een 100% storingsvrije verbinding.

EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory.

Ethernet
Een populair LAN netwerk, origineel ontwikkeld door Xerox voor transmissie tussen computers en terminals.

FTP
File Transfer Protocol. Een mechanisme om computerfiles te versturen van een computer naar de ander, bijvoorbeeld over het Internet.

Gbit/s (gbps)
Gigabits per second. Transmissie-snelheid van 1 miljard bits per seconde

Glasvezel
Oftewel: optical fiber. Zeer dunne vezel van glas die gebruikt kan worden voor communicatie-doeleinden. Een glasvezel heeft een zeer grote transmissie-capaciteit. Een fysieke glasvezelkabel, die zich bijvoorbeeld in de grond bevindt, bevat meestal een bundel van een groot aantal glasvezels. Er wordt doorgaans onderscheid gemaakt in Single Mode Fiber (SMF) en Multi-Mode Fiber (MMF).

Host
1. Een grote computer (bijvoorbeeld "mainframe"), die met behulp van een terminal toegankelijk is.
2. Het hoofddeel van een telefooncentrale. De host kan het besturend gedeelte vormen voor een aantal Remotes , die op afstand van de host zijn geplaatst.

Internet babyfoon en Wifi Babyfoon
Tot voor kort waren er 4 verschillende technieken op het gebied van babyfoons te onderscheiden, namelijk Analoog, PMR,  Digitaal, en DECT. Sinds kort is daar een techniek bijgekomen die functioneert via het 3G (GSM) of WIFI netwerk. Deze nieuwe techniek wordt toegepast in de IVM Wifi Babyfoons van Alecto en zijn geschikt voor smartphones en tablets. Alecto maakt het als eerste mogelijk om overal ter wereld je babymonitor te raadplegen op je smartphone of tablet via het 3G- of lokaal WIFI netwerk, zonder dat daarvoor een ingewikkelde installatieprocedure nodig is. Horen, zien en spreken kent voor deze babyfoon dus geen grenzen meer.

Kabelmodem
Modem dat wordt gebruikt om interactieve diensten (zoals telefonie en/of Internet-toegang) mogelijk te maken over een CATV -netwerk.

Kbit/s (kbps)
Kilobits per second. Transmissie-snelheid van duizend bits per seconde.

LAN
Local Area Network.

LED (Light-Emitting Diode)
Een semiconductor die licht uitstraalt in de optische (zichtbare) of infrarode frequentieband

MAC
Medium Access Control. Een protocol dat het mogelijk maakt om met meerdere gebruikers eenzelfde medium (bijvoorbeeld glasvezel of koperkabel) te gebruiken. Het medium heet dan een shared medium. Zo zijn bijvoorbeeld Ethernet en Token Ring MAC-protocollen in een Local Area Network (LAN ).

Mbit/s (mbps)
Megabits per second. Transmissie-snelheid van 1 miljoen bits per seconde

Micro-processor
Een IC die dienst doet als "brein" van een computer, of van een switch.

Multimedia
Een manier om informatie te presenteren aan de gebruiker; het bevat een combinatie van spraak, beeld, tekst, computerdata en/of geluid. Er zijn echter vele definities van "multimedia". De term wordt in diverse contexten gebruikt, bijvoorbeeld multimedia PC (PC met geluid, grafische functies en CD-ROM), multimedia presentatie (presentatie met een combinatie van dia's, films, e.d.), multimedia applicatie (telecommunicatie-dienst waarbij beeld, geluid en/of computerdata wordt uitgewisseld tussen de gebruikers. Zie ook videoconferencing.

OEM
Original Equipment Manufacturer.De eigenlijke fabrikant van apparatuur die door derden onder eigen merknaam op de markt geplaatst wordt.

PMR
Private/Professional Mobile Radio. Toepassing van mobilofonie in een besloten netwerk.

PMR babyfoons
Een PMR babyfoon werkt zoals een portofoon werkt via een radiosignaal. Het is betrouwbare techniek waarbij je gemakkelijk meerdere babyfoons kan aansluiten. De belangrijkste reden waarom ouders een babyfoon met PMR techniek kopen is afstand. Je hebt namelijk een relatief groot bereik. De Alecto DBX-82 kan bijvoorbeeld tot wel 3 kilometer ver komen. Wel is het zo dat het er gebruik wordt gemaakt van open kanalen waardoor het mogelijk is dat je andere signalen op de babyfoon ontvangt. Even zoeken dus welk kanaal in jou buurt het meest gunstig is. 

Portofoon
Draagbaar draadloos toestel voor communicatie tussen een groep mensen. Portofoons worden bijvoorbeeld gebruikt in PMR en PAMR netwerken. De handheld GSM telefoon is de moderne uitvoering voor openbare netwerken.

Router
Een netwerk element dat ervoor zorgt dat informatie-pakketjes door het netwerk van de bron naar de juiste bestemming wordt gebracht. De meeste routers routeren IP-verkeer

Server
Computer die diensten verleent aan andere computers (zie client-server ). De server kan bijvoorbeeld gemeenschappelijke informatie bevatten, of centrale computerprogramma's, of printer faciliteiten.

Switch
Ander woord voor centrale of (Engels) "Exchange". Voorbeelden van een switch zijn: telefooncentrale , ATM -switch, PBX

TCP/IP
Een verzameling protocollen, die gebruikt wordt in Internet. Het bestaat uit TCP en IP. TCP/IP dient ervoor om allerlei communicatie over het Internet/intranet mogelijk te maken, zoals WWW en E-mail.

Transmissie
Het overzenden van informatie (het overzenden van bits, in geval van digitale transmissie).

VPN
Virtual Private Network. Een concept waarbij functionaliteit vanuit het openbare netwerk wordt geleverd, terwijl het net lijkt of het functionaliteit betreft van een privé-netwerk. Het voordeel van een VPN is dat het meer dynamisch is dan een privé-netwerk omdat meerdere klanten gebruik maken van dezelfde middelen van het openbare netwerk. Een voorbeeld van VPN-functionaliteit is de mogelijkheid om met verkorte nummers collega's te bellen op een andere locatie. Met behulp van VPN kan men ook Closed User Groups creëren.

Composed with the instant online HTML editor. Please purchase a HTML Kit license to remove the promotional messages from the edited documents.

Aan het laden
Aan het laden